Obecné klávesové zkratky

CTRL+C (kopírovat),
CTRL+X (vyjmout),
CTRL+V (vložit),
CTRL+Z (zpět),
DELETE (odstranit),
SHIFT+DELETE (trvale odstranit vybrané položky, bez umístění do Koše),
CTRL při přetažení položky (zkopírovat vybranou položku),
CTRL+SHIFT při přetažení položky (vytvořit zástupce vybrané položky),
F2 (přejmenovat vybranou položku),
CTRL+ŠIPKA DOPRAVA (přesunout kurzor na začátek následujícího slova),
CTRL+ŠIPKA DOLEVA (přesunout kurzor na začátek předchozího slova),
CTRL+ŠIPKA DOLŮ (přesunout kurzor na začátek následujícího odstavce),
CTRL+ŠIPKA NAHORU (přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce),
CTRL+SHIFT a libovolná klávesa se šipkou (zvýraznit blok textu),

SHIFT a libovolná klávesa se šipkou (vybrat více než jednu položku v okně

nebo na ploše nebo vybrat text v dokumentu),

CTRL+A (vybrat vše),
F3 (vyhledat soubor nebo složku),
ALT+ENTER (zobrazit vlastnosti vybrané položky),
ALT+F4 (zavřít aktivní položku nebo ukončit aktivní program),
ALT+ENTER (zobrazit vlastnosti vybraného objektu),
ALT+MEZERNÍK (otevřít místní nabídku aktivního okna),

CTRL+F4 (zavřít aktivní dokument v aplikacích, které umožňují současně

 otevřít více dokumentů),

ALT+TAB (přepnout mezi otevřenými položkami),
ALT+ESC (procházet položkami v pořadí, ve kterém byly otevřeny),
F6 (procházet prvky obrazovky v okně nebo na ploše),
F4 (zobrazit seznam panelu Adresa v okně Tento počítač nebo v Průzkumníku Windows),
SHIFT+F10 (zobrazit místní nabídku pro vybranou položku),
ALT+MEZERNÍK (zobrazit systémovou nabídku aktivního okna),
CTRL+ESC (zobrazit nabídku Start),
ALT+podtržené písmeno v názvu nabídky (zobrazit odpovídající nabídku),
podtržené písmeno v názvu příkazu v otevřené nabídce (provést odpovídající příkaz),
F10 (aktivovat panel nabídek v aktivní aplikaci),
ŠIPKA DOPRAVA (otevřít další nabídku směrem doprava nebo otevřít podnabídku),
ŠIPKA DOLEVA (otevřít další nabídku směrem doleva nebo zavřít podnabídku),
F5 (aktualizovat aktivní okno),
BACKSPACE (zobrazit složku o úroveň výše v okně Tento počítač nebo v Průzkumníku Windows),
ESC (stornovat aktuální úlohu),
SHIFT při vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM (zabránit automatickému přehrání disku CD-ROM),
CTRL+SHIFT+ESC (otevřít Správce úloh).
01.11.2007 05:29:56
sanov
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one